ร่วมงานกับเรา

เส้นทางสู่ที่ปรึกษาการเงินมืออาชีพ
ความเป็นมืออาชีพ กับโอกาสสร้างอนาคต
ปัจจุบันผลิตภัณฑ์ทางการเงินมีความซับซ้อนมากขึ้น ดังนั้นการได้เข้ามาเป็นส่วนหนึ่งของทีมที่ปรึกษาการเงินภายใต้โครงการ smart 3B จึงเป็นการเปิดรับความรู้ใหม่ๆ ด้านการวางแผนการเงินและการลงทุนอย่างมืออาชีพ โดยเรียนรู้กระบวนการวางแผนการเงินอย่างเป็นระบบ ผ่านการอบรมและพัฒนาอย่างเข้มข้นจากผู้เชี่ยวชาญจาก วงการตลาดเงิน ตลาดทุน เพื่อสร้างบุคลากรคุณภาพที่สามารถแนะนำ และวางแผนการเงินได้อย่างยอดเยี่ยมและครบวงจร
ความสำเร็จของการเป็นที่ปรึกษาการเงินมืออาชีพ ยังสามารถขยายตลาด เปิดโอกาสสู่ความก้าวหน้า ด้วยการให้คำปรึกษาในเชิงลึก สร้างความเชื่อมั่นต่อกลุ่มนักลงทุน ตอบโจทย์ทุกความต้องการได้อย่างรอบด้าน เพื่อให้คุณก้าวสู่เป้าหมายทางการเงินและเป้าหมายของชีวิตได้อย่างมั่นคง ซึ่งความน่าเชื่อถือเป็นที่ยอมรับ นับเป็นการสร้าง มูลค่าเพิ่ม และเสริมความก้าวหน้าในสายอาชีพได้เป็นอย่างเป็นเลิศ
หลักสูตรพัฒนาที่ปรึกษาการเงินมืออาชีพ smart 3B
สนใจเป็นที่ปรึกษาการเงินมืออาชีพ smart3B
Smart 3B
“ศักยภาพที่อยู่ในตัวคุณกับเส้นทางที่สร้างโอกาสให้กับความ ก้าวหน้าในการเป็นที่ปรึกษาการเงินมืออาชีพ พร้อมหลักสูตร การอบรมพัฒนาด้านวางแผนการเงินเต็มรูปแบบ”

หากคุณมีประสบการณ์ทำงานที่เกี่ยวข้องไม่น้อยกว่า 2 ปี และมี ใบอนุญาตผู้แนะนำการลงทุน ส่งรายละเอียดของคุณให้ คณะกรรมการ smart3B พิจารณาเพื่อร่วมเป็นทีมที่ปรึกษาการเงินมืออาชีพ
สนใจเข้าร่วมเป็นที่ปรึกษาการเงินมืออาชีพกับโครงการ
smart 3B สามารถแนบ CV ของท่านส่งมาที่
noravee.won@smart3B.net
ติดต่อสอบถามที่
คุณนรวีร์ วงศ์สมมาตร CFP®
นักวางแผนการเงิน
โทร. 06-3226-7943
e-mail: noravee.won@smart3B.net