เตรียมสุขรับเกษียณ

โพสต์6 ต.ค. 2559 02:56โดยChanon Klungsub   [ อัปเดต 13 ต.ค. 2559 22:57 ]
        เมื่อถึงเวลาเกษียณ ควรมีเงินไว้ใช้หลังเกษียณเท่าไร?” เป็นคำถามที่มักจะถูกถามบ่อยครั้ง การมองว่าเราควรจะมีเงินใช้หลังเกษียณเป็นจำานวนเงินเท่าไรนั้น เป็นเรื่องเฉพาะของแต่ละบุคคล อาจเป็นภาพที่ไม่ชัดเจนนักว่าเท่าไรถึงจะพอหลายท่านอาจลืมคิดค่าใช้จ่ายบางอย่างขณะที่หลายท่านอาจคิดว่าจะใช้เงินน้อยมากไม่ต้องกังวล บางท่านไปทำไร่ทำสวน เพราะฉะนั้นในเบื้องต้น ผมอยากให้ท่านผู้อ่านลองจินตนาการกิจกรรมรายวันหลังเกษียณก่อนว่ามีอะไรบ้าง หรือจะทำาอะไรบ้าง จากนั้นให้นึกถึงค่าใช้จ่ายหลังเกษียณที่เกิดจากกิจกรรมต่างๆเหล่านั้น แนวทางนี้อาจทำาให้สามารถประมาณค่าใช้จ่ายก้อนนั้นได้ง่ายขึ้น
        นอกจากนี้ การที่ท่านประมาณเงินที่ต้องใช้หลังเกษียณจากไลฟ์สไตล์การใช้ชีวิตในปัจจุบันเป็นที่ตั้งอาจทำาให้ท่านประมาณเงินที่จะใช้หลังเกษียณคลาดเคลื่อน ไปจากสิ่งที่จะเกิดขึ้นจริงในอนาคต ณ ช่วงเวลาหลังเกษียณได้
หากยังนึกภาพไม่ชัด ผมมีตัวอย่างกิจกรรมก่อนและหลังเกษียณของคนอเมริกันให้ท่านพิจารณาว่า เขาทำาอะไรกันบ้างในแต่ละวัน ตั้งแต่เช้าถึงดึกเลยครับ

        ข้อมูลข้างต้นเป็นตัวอย่างให้ท่านมองภาพได้ชัดเจนและคาดเดาการใช้เงินหลังเกษียณได้อย่าง แม่นยำขึ้นไม่เช่นนั้นหากประมาณการเงินก้อนนี้ผิดพลาด ชีวิตหลังเกษียณจะกลายเป็นฝันร้ายที่คอย หลอกหลอนท่านอย่างแน่นอน
        นอกจากนี้ค่าใช้จ่ายหลังเกษียณหลายๆ อย่าง ท่านสามารถควบคุมได้ด้วยตัวเองโดยใช้หรือลด กิจกรรมนั้นลง แต่หลายอย่างก็อาจไม่สามารถควบคุมได้ เนื่องจากจำาเป็นต่อการดำารงชีวิต อีกทั้ง ค่าใช้จ่ายเหล่านั้นยังมีการปรับตัวสูงขึ้นแบบก้าวกระโดด เช่นอายุที่มากขึ้น ค่าใช้จ่ายในการรักษาพยาบาลยิ่งเพิ่มสูงขึ้นตามไปด้วย ไม่ว่าจะในเยอรมัน อังกฤษ สเปน โดยเฉพาะอย่างยิ่งสหรัฐอเมริกา

เมื่อคิดถึงเงินที่ต้องใช้หลังเกษียณ ผมมีข้อมูลที่หลายๆ ท่านอาจลืมนึกถึงไปคร่าวๆ ดังนี้ครับ


หลายท่านสงสัยว่าเมื่อเกษียณแล้วทำาไมยังต้องมีค่าใช้จ่ายสำารองเผื่อฉุกเฉินอีก ทั้งๆที่เราไม่ได้ทำางานแล้ว ผมอยากให้ท่านนึกถึงการซ่อมแซมบ้าน ไม่ว่าจะเป็น หลังคารั่ว ปั๊มน้ำเสีย ค่าทำความสะอาดเครื่องปรับอากาศ ทีวีดับ กำแพงชำรุด แม้กระทั่งค่าส่วนกลาง หากท่านอยู่อาศัยในหมู่บ้านหรือคอนโดมิเนียม สิ่งเหล่านี้ไม่ได้ สิ่งสำคัญมากของ หยุดอยู่กับที่ เมื่อท่านเกษียณจึงอาจจะมีการปรับตัวสูงขึ้น และสามารถเกิดขึ้นได้ตลอดเวลาโดยไม่คาดคิด ท่านควรประมาณค่าใช้จ่ายเหล่านี้เป็นจำานวนเงินอย่างน้อยเท่ากับ6เดือนของค่าใช้จ่ายหลังเกษียณแต่ละเดือน


หลายท่านอาจแย้งว่าได้มีการเตรียมความพร้อมเรื่องค่ารักษาพยาบาลโดยการทำาประกันสุขภาพครบถ้วน อันนี้เป็นสิ่งที่ดีมากเนื่องจากค่ารักษา ค่ายา ค่าผ่าตัดต่างๆ ปรับตัวสูงขึ้นอย่างแน่นอนในอนาคตทว่าผมอยาก ให้ท่านเตรียมค่าใช้จ่ายสำาหรับเบี้ยประกันสุขภาพของท่านในแต่ละปีหลังเกษียณด้วยอาจจะทำได้โดยการลงทุน หรือการทำาประกันบำานาญที่ออกแบบมาเพื่อการเตรียมความพร้อมสำหรับการเกษียณอายุโดยเฉพาะด้วยยิ่งดีครับ นอกจากนี้ยังต้องมีการเผื่อค่ารักษาในกรณีที่ต้องรักษาอย่างต่อเนื่องด้วยครับ


ชื่ออาจฟังดูไม่คุ้นแต่มีโอกาสเกิดขึ้นพอสมควรครับท่านที่มีบุตรหลานและหวังพึ่งพายามแก่เฒ่า เรื่องนี้อาจกลับกลายเป็นภาระได้นะครับ บุตรหลานของท่าน หลายคนอาจยังต้องการการสนับสนุนค่าใช้จ่ายไม่ว่าจะค่าใช้จ่ายด้านการศึกษาบุตรที่ยังเรียนไม่จบ ค่างานแต่งงาน ค่าดาวน์รถคันแรกหรือบ้านหลังแรกให้บุตรหลาน หรือแม้แต่เงินลงทุนตั้งต้นทำธุรกิจเมื่อบุตรหลานเรียนจบ เป็นต้น จึงมีความจำเป็นที่จะต้องเตรียมเงินก้อนนี้ไว้ด้วยนะครับ


ตั้งแต่อดีตแล้วที่เงินของท่านด้อยค่าลงเนื่องจากอิทธิพลของเงินเฟ้อ ในอนาคตก็เช่นกันเงินเฟ้อจะทำให้เงินหลังเกษียณของท่านมีมูลค่าน้อยลงเรื่อย ๆ เมื่อเทียบกับราคาอาหารและค่ารักษาพยาบาลต่างๆ ดังนั้นท่านต้องบริหารจัดการเงินออมของท่านให้สามารถชนะเงินเฟ้อได้ผ่านการลงทุนที่มีหลากหลายรูปแบบเช่น การลงทุนผ่านกองทุนรวม หรือกองทุนรวมที่ออกแบบสำาหรับคนเกษียณเป็นการเฉพาะ ซึ่งคนที่เกษียณอายุแล้วสามารถลงทุนในสินทรัพย์ที่หลากหลายมากกว่าแค่เงินฝาก พันธบัตรรัฐบาล แต่ต้องมั่นคงปลอดภัยเอาไว้ก่อน เพราะเป็นเงินก้อนสุดท้ายก็ต้องรักษาเงินต้นเอาไว้ให้ได้นานที่สุด

สุดท้าย ท่านต้องไม่ลืมนะครับว่าเงินเราจะต้องไม่มีวันเกษียณต้องให้เงินทำางานเพื่อสร้างผลตอบแทนที่เพียงพอสำาหรับเป็นค่าใช้จ่ายในแต่ละวัน จนถึงวันสุดท้ายของเรา และสิ่งสำาคัญมากของการออมเพื่อการเกษียณคือต้องมีวินัยทางการเงินอย่างเคร่งครัดและต้องอดทน เนื่องจากการออมเพื่อใช้หลังเกษียณเป็นการ ออมเงินที่ใช้ระยะเวลานานพอสมควรคร
Comments