บทบาทของที่ปรึกษาทางการเงิน Financial Advisor

โพสต์23 มี.ค. 2559 22:10โดยChanon Klungsub   [ อัปเดต 23 มี.ค. 2559 22:13 โดย Admin3b Smart3b.Net ]
        หลายท่านคงมีข้อสงสัยว่าที่ปรึกษาทางการเงินหรือนักวางแผนการเงิน เขาทำอะไรกัน แล้วทำไมเราต้องมีที่ปรึกษาทางการเงิน แล้วเราจะเลือกที่ปรึกษาทางการเงินกันอย่างไรดี? ผมขออนุญาติเรียนนำเสนอทุกท่านดังนี้ครับ หน้าที่ของที่ปรึกษาทางการเงินคือการให้คำแนะนำ คำปรึกษา หรือจัดทำแผนการเงิน เพื่อให้ผู้รับคำปรึกษามีโอกาสที่จะบรรลุเป้าหมายทางการเงินที่กำหนดไว้ในอนาคต เช่น แผนบริหารรายรับ-รายจ่าย แผนเกษียณอายุ แผนการศึกษาบุตร แผนภาษี แผนความคุ้มครอง และแผนมรดก เป็นต้น

        ในต่างประเทศโดยเฉพาะประเทศที่พัฒนาแล้ว ที่ปรึกษาทางการเงินจะมีบทบาทที่สำคัญมาก ในการสร้างความมั่งคั่งและมั่นคงอย่างยั่งยืนให้กับประชาชน ช่วยสร้างประเทศให้มีความเข้มแข็งทางด้านเศรษฐกิจอย่างแท้จริง

ดังนั้นบุคลากรที่จะเป็นที่ปรึกษาทางการเงินได้ ต้องผ่านการเรียนรู้และการอบรมหลักสูตรวิชาชีพนี้ รวมทั้งกรณีให้คำแนะนำหรือบริการสินค้าทางการเงินก็ต้องมีใบอนุญาติจากหน่วยงานกำกับดูแล ไม่ว่าจะเป็นใบอนุญาติผู้แนะนำการลงทุนหรือผู้วางแผนการลงทุน จากสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ (กลต.) ใบอนุญาติตัวแทนประกันชีวิตและวินาศภัย จากสำนักงานคณะกรรมการกำกับและส่งเสริมการประกอบธุรกิจประกันภัย (คปภ.) เป็นต้น

ประโยชน์ที่ท่านจะได้รับจากการมีที่ปรึกษาทางการเงิน คือการบริหารจัดการเงินอย่างประสิทธิภาพมายิ่งขึ้น เช่น ทำอย่างไรให้เงินเรามีโอกาสงอกเงยมากยิ่งขึ้น ทำอย่างไรที่จะบริหารความเสี่ยงไม่ว่าจะเป็นชีวิตและทรัพย์สินได้อย่างคุ้มค่า เพื่อทำให้เป้าหมายในชีวิตเราเป็นจริงขึ้นมาได้
เห็นไหมครับ คำว่า “ทำอย่างไร” คือสิ่งที่สำคัญที่สุดที่ที่ปรึกษาทางการเงินจะให้คำแนะนำท่าน เพราะมันคือบทบาทหน้าที่ของพวกเขาครับ
มีคนจำนวนมากที่เข้าใจว่าคนรวยเท่านั้นถึงมีโอกาสวางแผนการเงิน ประเด็นนี้ไม่จริงครับ คนทุกคนไม่ว่ามั่งมีหรือยากจนก็สามารถที่จะวางแผนการเงินได้ทั้งนั้น ยิ่งถ้าเป็นคนที่มีฐานะทางการเงินอ่อนแอ ยิ่งต้องวางแผนการเงินครับ ผมเชื่อว่าทุกชีวิตต่างมีความต้องการที่จะใช้ชีวิตตนมีความสุขมากยิ่งขึ้น เช่น อยากมีบ้านสักหลัง อยากมีรถสักค้น อยากให้ลูกเรียนสูงๆ อยากสบายตอนเราชราภาพ อยากมีสวัสดิการมารองรับยามเราเจ็บป่วย เป็นต้น

วันนี้ถ้าท่านมีความฝัน แล้วท่านมีความต้องการที่จะสร้างความฝันให้เป็นจริง นอกจากพละกำลังและจิตใจที่เข้มแข็งในการต่อสู้ของท่านแล้ว ท่านลองหาโอกาสพูดคุย ปรึกษากับที่ปรึกษาทางการเงินสักคน ท่านอาจจะพบคำตอบที่จะช่วยท่านให้เดินทางสู่เป้าหมายได้เร็วและปลอดภัยมายิ่งขึ้นครับ

กรุงเทพประกันชีวิต ได้ร่วมมือกับพันธมิตรได้แก่ บลจ.บัวหลวง และกรุงเทพประกันภัย เพื่อพัฒนาบุคลากรทางด้านที่ปรึกษาทางการเงิน ซึ่งปัจจุบันเรามีที่ปรึกษาทางการเงินประมาณ 800 คน และคาดว่าจะเป็น 1,000 คนในปีนี้ ซึ่งเป็นบุคลากรที่ผ่านการอบรมเรื่องการวางแผนการเงินส่วนบุคคลโดยตรง รวมทั้งมีใบอนุญาติที่ให้คำแนะนำและบริการสินค้าทางการเงินที่ถูกต้อง

นอกจากนี้เรายังร่วมมื่อในการพัฒนาสินค้าทางการเงินที่ครบวงจร ไม่ว่าสินค้าทางด้านสร้างความมั่งคั่งผ่านกองทุนรวมบัวหลวง และสินค้าทางด้านความมั่งคงผ่านทาง กรุงเทพประกันชีวิต และกรุงเทพประกันภัย เพื่อรองรับและให้บริการแก่ทุกๆ ท่านที่มความสนใจครับ

ที่ผ่านมาตลอด 4-5 ปี ทางทีมงานที่ปรึกษาทางการเงินของเราได้มีโอกาสนำเสนอโครงการภายใต้ชื่อ “ชีวิตออกแบบได้” ซึ่งเป็นกิจกรรมที่มุ่งเน้นให้ความรู้เรื่องการวางแผนการเงินโดยตรงแก่ลูกค้าพนักงาน ข้าราชการและประชาชนทั่วไป ไม่ว่าจะเป็นรูปแบบการสัมมนา การอบรม บทความผ่านสื่อสิ่งพิมพ์ รายการวิทยุและโทรทัศน์ ทั้งนี้เพราะเรามุ่งเน้นที่จะช่วยสร้างฐานะและสร้างหลักประกัน ให้กับประชาชนทุกกลุ่มนั่นเอง

“คนทุกคนไม่ว่ามั่งมีหรือยากจนก็สามารถที่จะวางแผนการเงินได้ทั้งนั้น ยิ่งถ้าเป็นคนที่มีฐานะทางการเงินอ่อนแอ ยิ่งต้องวางแผนการเงิน ครับ”

สุดท้ายมีคำกล่าวที่ว่า “ใครเจอเรา ชีวิตต้องดีขึ้น” การให้ความรู้ ความเข้าใจ ทางด้านการวางแผนการเงินที่ถูกต้อง การนำเสนอสินค้าที่เหมาะสมรวมทั้งการบริการลูกค้าด้วยความปรารถนาดี จึงถือเป็นภารกิจที่สำคัญที่สุดของที่ปรึกษาทางการเงิน

เราพร้อมที่จะบริการทุกท่าน ลองแวะมาคุยและปรึกษากับที่ปรึกษาทางการเงินของเรา ไม่แน่นะครับ ชีวิตท่านอาจจเปลี่ยนไปก็ได้ เพราะชีวิตออกแบบได้ครับ